รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2567
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต2,7322,5572,3992,6212,416000000012,725
2เนื้องอกรวมมะเร็ง8,0826,2777,0338,2087,192000000036,792
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน3,4723,3043,2593,4333,230000000016,698
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม16,49415,85714,65917,57915,545000000080,134
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม4,2204,3323,9084,4103,811000000020,681
6โรคระบบประสาท2,2052,0311,8722,1231,891000000010,122
7โรคตาและส่วนประกอบของตา3,4123,4852,9703,4073,068000000016,342
8โรคหูและปุ่มกกหู57044951361351200000002,657
9โรคระบบไหลเวียนเลือด13,22212,18811,77113,45412,096000000062,731
10โรคระบบหายใจ5,1274,2864,4105,1234,053000000022,999
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก8,8993,0376,9107,6757,282000000033,803
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง2,1441,9791,7502,0701,77200000009,715
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม8,1408,0756,9848,0037,312000000038,514
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ6,8155,7335,8186,4915,911000000030,768
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด4849129631627600000001,463
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)71886671610000000357
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม36533429633931900000001,653
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น4,0533,4083,2833,7773,482000000018,003
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา1034105000000032
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา1761841491952020000000906
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย82553650755255400000002,974