รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2567
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต2,7322,5572,3992,6212,4162,3862,2590000017,370
2เนื้องอกรวมมะเร็ง8,0826,2777,0338,2087,1927,7746,1680000050,734
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน3,4723,3043,2593,4333,2303,3353,2490000023,282
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม16,49415,85714,65917,57915,54515,68915,35000000111,173
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม4,2204,3323,9084,4103,8113,9054,1370000028,723
6โรคระบบประสาท2,2052,0311,8722,1231,8912,0521,8820000014,056
7โรคตาและส่วนประกอบของตา3,4123,4852,9703,4073,0683,3082,9450000022,595
8โรคหูและปุ่มกกหู570449513613512595523000003,775
9โรคระบบไหลเวียนเลือด13,22212,18811,77113,45412,09612,09212,0000000086,823
10โรคระบบหายใจ5,1274,2864,4105,1234,0533,7023,1620000029,863
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก8,8993,0376,9107,6757,2828,3202,8150000044,938
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง2,1441,9791,7502,0701,7721,8991,8140000013,428
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม8,1408,0756,9848,0037,3128,0877,3250000053,926
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ6,8155,7335,8186,4915,9116,1385,3570000042,263
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด48491296316276270267000002,000
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)7188667161597200000488
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม365334296339319318328000002,299
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น4,0533,4083,2833,7773,4823,3893,2850000024,677
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา1034105310000036
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา176184149195202255188000001,349
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย825536507552554451415000003,840