#ภาควิชาจำนวนผู้ป่วย
(ราย)
จำนวน
วันนอน
Sum
AdjRW
Sum
LOS
เสียชีวิต
ราย
อัตรา
ตาย
CMIอัตราคงพยาบาล
(รายต่อวัน)
1อายุรกรรม6,32031,78714,578.3331,7874787.562.5019211
2ศัลยกรรม4,70232,20411,845.3932,2042344.982.8197214
3สูติกรรม1,8115,6651,175.685,66510.060.716438
4นรีเวชกรรม5671,837752.131,83740.711.435413
5กุมารเวชกรรม2,48511,7632,697.2311,763210.851.167178
6โสต ศอ นาสิก2261,570474.491,57031.332.186611
7จักษุวิทยา1,0112,5841,178.232,58400.001.280718
8ออร์โธปิดิกส์1,58110,2923,370.7910,29210.062.344169
9จิตเวช1521,501196.521,50100.001.327810
10เวชกรรมฟื้นฟู832,871339.512,87100.004.467220
11หน่วยเคมีบำบัด1,3872,7462,895.732,74600.002.175619
12เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช1150.001500.0001
-- รวม --20,326104,83539,504.03104,8357422.12002.1200702

หมายเหตุ: -