#ภาควิชาจำนวนผู้ป่วย
(ราย)
จำนวน
วันนอน
Sum
AdjRW
Sum
LOS
เสียชีวิต
ราย
CMIอัตราคงพยาบาล
(รายต่อวัน)
1อายุรกรรม4,96326,60612,647.0826,6064262.7151177
2ศัลยกรรม4,26130,93012,336.4830,9301903.1351205
3สูติกรรม1,8705,5651,217.015,56510.699837
4นรีเวชกรรม5932,039790.532,03981.426914
5กุมารเวชกรรม1,7768,3862,167.108,386171.277856
6โสต ศอ นาสิก3102,256679.032,25652.241015
7จักษุวิทยา9442,4071,154.832,40701.277516
8ออร์โธปิดิกส์1,3988,1002,536.008,10021.985954
9จิตเวช1541,642183.981,64201.218411
10มะเร็งบำบัดฯ1,1972,1772,462.022,17702.155915
11Covid Ward2092,942879.932,942614.655720
12ฟื้นฟูฯ701,842222.411,84203.369813
13ฉุกเฉินฯ12113.831111.15251
14อื่นๆ2192,078395.672,078181.930114
-- รวม --17,97696,97137,685.9096,9717392.2391648

หมายเหตุ: -