เดือนปี พ.ศ.จำนวน
ส่ง
พบ
ปัญหา
ถูกต้องSum
AdjRW
Sum
LOS
อัตรา
ครองเตียง
อัตราครองเตียง
สะสม
DeathCMIเป้าหมาย
>>   ตุลาคม25645,07925,0777,498.756042,826161.58161.581401.47701.60
>>   พฤศจิกายน25644,604114,5937,683.788334,561134.74148.381611.67291.60
>>   ธันวาคม25647,540127,52810,204.528970,264265.10187.711581.35551.60
>>   มกราคม25653,50943,5056,997.542419,89275.05159.311371.99641.60
>>   กุมภาพันธ์25654,83564,8297,566.659330,138125.89153.121441.56691.60
>>   มีนาคม25658,9981,8837,1159,402.720960,723229.10166.061471.32151.60
>>   เมษายน25655,8001,6514,1497,448.772743,324168.90166.461971.79531.60
>>   พฤษภาคม25653,4031803,2236,753.717420,03675.59154.871412.09551.60
>>   มิถุนายน25653,296133,2837,306.483918,26371.20145.671292.22561.60
>>   กรกฎาคม25653,23603,2366,843.425116,46262.11137.151442.11481.60
>>   สิงหาคม25653,67723,6758,258.129619,44673.37131.251632.24711.60
>>   กันยายน25653,62713,6268,071.221719,49476.00126.711582.22591.60
-- รวม -- 57,6043,76553,83994,035.7462395,429126.71126.711,8191.74661.60