เดือนปี พ.ศ.เตียงจำนวน
ส่ง
พบ
ปัญหา
ถูกต้องSum
AdjRW
Sum
LOS
อัตรา
ครองเตียง
อัตราครองเตียง
สะสม
DeathCMIเป้าหมาย
>>   ตุลาคม25668554,03324,0318,943.308222,58385.2085.201502.21861.60
>>   พฤศจิกายน25668554,18344,1798,920.929520,85781.3183.291712.13471.60
>>   ธันวาคม25668553,98533,9828,705.294621,08979.5782.041452.18621.60
>>   มกราคม25678554,18304,1838,827.447520,55377.5480.901392.11031.60
>>   กุมภาพันธ์25678553,94323,9418,334.373219,75882.5381.211382.11481.60
>>   มีนาคม25678554,20114,2009,080.692221,62281.5881.271412.16211.60
>>   เมษายน25678553,82413,8238,717.395419,75077.0080.661422.28021.60
>>   พฤษภาคม25678554,117244,0939,159.351621,34780.5480.651572.23781.60
>>   มิถุนายน25678554,2061,7362,4704,190.651519,80077.1980.271211.69661.60
-- รวม --  36,6751,77334,90274,879.4437187,35980.2780.271,3042.14541.60