เดือนปี พ.ศ.เตียงจำนวน
ส่ง
พบ
ปัญหา
ถูกต้องSum
AdjRW
Sum
LOS
อัตรา
ครองเตียง
อัตราครองเตียง
สะสม
DeathCMIเป้าหมาย
>>   ตุลาคม25658643,68223,6808,290.489620,27575.7075.701662.25291.60
>>   พฤศจิกายน25658643,57403,5748,068.958319,08173.6174.671412.25771.60
>>   ธันวาคม25658643,60023,5988,223.142019,75773.7674.371552.28551.60
>>   มกราคม25668643,65123,6498,471.246719,64073.3374.111582.32151.60
>>   กุมภาพันธ์25668643,4691,1392,3304,632.066118,21875.3174.331191.98801.60
-- รวม --  17,9761,14516,83137,685.902796,97174.3374.337392.23911.60