เดือนปี พ.ศ.เตียงจำนวน
ส่ง
พบ
ปัญหา
ถูกต้องSum
AdjRW
Sum
LOS
อัตรา
ครองเตียง
อัตราครองเตียง
สะสม
DeathCMIเป้าหมาย
>>   ตุลาคม25668554,03324,0318,943.308222,58385.2085.201502.21861.60
>>   พฤศจิกายน25668554,18344,1798,920.929520,85781.3183.291712.13471.60
>>   ธันวาคม25668553,98533,9828,705.294621,08979.5782.041452.18621.60
>>   มกราคม25678554,18354,1788,815.004120,55377.5480.901392.10991.60
>>   กุมภาพันธ์25678553,9421,6782,2644,119.484319,75382.5181.201371.81961.60
-- รวม --  20,3261,69218,63439,504.0207104,83581.2081.207422.12001.60