รายงานสรุปจำนวนให้บริการผู้ป่วยนอก (Summary OPD)

ปีงบประมาณ 2567
เดือน ปี ผู้ลงทะเบียน ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการแผนไทย ผู้รับบริการอื่น ร้อยละความสมบูรณ์
(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)เฉลี่ย(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)ของรหัสโรค
ต.ค. 2566 96,91244,66972,9963,04239,19759,4451,2172,40216,77126,83775.32
พ.ย. 2566 100,36745,07572,5553,02339,30158,2571,2272,65516,06625,30572.29
ธ.ค. 2566 93,60241,11960,6342,52634,99549,3771,2422,47713,06420,14464.78
ม.ค. 2567 109,32048,21871,1532,96538,28355,4161,3512,80717,45725,46765.09
ก.พ. 2567 91,85939,82559,5442,83535,11649,7851,3172,50711,33318,42564.82
มี.ค. 2567 95,90341,74566,2022,75836,40352,2701,2482,47215,23423,95969.03
เม.ย. 2567 92,64741,97466,3122,76336,81354,3541,2862,38715,22923,82771.57
รวม680,610138,829469,3962,846118,848378,9043,49117,70767,444163,96468.97