รายงานสิทธิการรักษา 4 สิทธิ
ปีงบประมาณ 2567

ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์
ประกันสุขภาพ ขรก.เบิกจ่ายตรง ประกันสังคม อปท. เบิกต้นสังกัด ต่างชาติ อื่นๆ ทั้งหมด
เดือน#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
ผลรวม
วันนอน
เสียขีวิต
ต.ค. 662,8216,418.22984921,205.9910334744.046436120.59851843.7397101144.9243231265.77854,0338,943.308222,583150
พ.ย. 662,9266,275.60204901,269.1724400836.946140118.88752457.809593118.0557210244.45634,1838,920.929520,857171
ธ.ค. 662,7846,318.31874801,117.8508360746.564355130.25691838.51328693.8910202259.89973,9858,705.294621,089145
ม.ค. 672,9056,095.70334951,208.9776433956.482551108.708526104.645482131.5903190208.29604,1838,815.004120,553139
ก.พ. 672,6872,907.1791507620.5216370331.47944671.91872420.45978738.9532220128.97263,9424,119.484319,753137
รวม14,12328,015.03292,4645,422.51341,8973,615.5187228550.3701110265.1675449527.41451,0531,107.403120,32639,504.0207104,835742