รายงานสิทธิการรักษา 4 สิทธิ
ปีงบประมาณ 2566

ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์
ประกันสุขภาพ ขรก.เบิกจ่ายตรง ประกันสังคม อปท. เบิกต้นสังกัด ต่างชาติ อื่นๆ ทั้งหมด
เดือน#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
#Sum
AdjRW
ผลรวม
วันนอน
เสียขีวิต
ต.ค. 652,4605,733.6341410992.8523349704.040856160.36421645.08235986.0016332568.51433,6828,290.489620,275166
พ.ย. 652,3505,485.27484381,034.9841342760.169045110.13352263.56747499.5341303515.29543,5748,068.958319,081141
ธ.ค. 652,4245,655.23734351,137.4514323689.99653671.32383071.55736097.1023292500.47343,6008,223.142019,757155
ม.ค. 662,4035,733.5142296856.6780336766.038742135.7084166363.3011104108.8992304507.10713,6518,471.246719,640158
ก.พ. 662,2853,223.4123104184.0848343403.87913462.5558338481.18068469.8263281207.12723,4694,632.066118,218119
รวม11,92225,831.07271,6834,206.05061,6933,324.1241213540.08575721,024.6887381461.36351,5122,298.517417,97637,685.902796,971739