ข้อมูลพื้นฐาน
คกก.สารสนเทศ รพ.
คลินิกเฉพาะทาง
ระบบเวชระเบียน
การจัดการความรู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข
ศูนย์มะเร็ง รพ.ราชบุรี
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ประกาศรับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ รพ.ราชบุรี
ศูนย์ข้อมูล อ.เมืองราชบุรี
ตัวชี้วัด รพ.ราชบุรี
ICD10-TM 2009
ค้นหา ขรก.เบิกจ่ายตรง
รายนามผู้มีอุปการะคุณ
การดูผลตรวจทางห้องแลป
ค้นหาสิทธิประกันสุขภาพจาก สปสช.
ขอเลขอนุมัติข้าราชการจาก สกส.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม R2R เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 ธ.ค.56)

 

++:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลราชบุรียุคใหม่ ::++
www.rajburi.org
 
 
 
ประชุมวิชาการ "มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล"
วันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
- ประวัติย่อของ อ.ลดาวัลย์
- Pit fall การใช้มาตรฐาน
- Slide การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
- ประเด็นสำคัญในแต่ละมาตรฐาน(ทุติ-ตติ)ปรับ15.มิย.56
 
 
 
 
ข่าวจาก รพ.ราชบุรี : บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้าราชการเบิกจ่ายตรงได้แล้ว
          บุคคลทั่วไปสามารถ "ค้นหา" หรือ "ตรวจสอบ" สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงของโรงพยาบาลราชบุรีได้แล้วครับ ในเมนูสารสนเทศด้านซ้ายมือ หัวข้อ "ค้นหา ขรก.เบิกจ่ายตรง"
แจ้งโดย: admin เมื่อ: 26-07-2554
ข่าวจาก รพ.ราชบุรี : โรงพยาบาลราชบุรี สนับสนุนการใช้ Software ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
          โรงพยาบาลราชบุรี สนับสนุนการใช้ Software ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ขณะนี้โปรแกรมเอกสารทั้งหมด เราใช้ OpenOffice.org เป็นโปรแกรมหลัก ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จาก Website: www.openOffice.org ครับ
แจ้งโดย: admin เมื่อ: 03-05-2554

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 
 
 
 
[ฝ่ายการเจ้าหน้าที่] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
[ฝ่ายการเจ้าหน้าที่] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
[ฝ่ายการเจ้าหน้าที่] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
[ฝ่ายการเงินและบัญชี] ขอความร่วมมือส่งเอกสารการรักษาผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก
[ฝ่ายการเจ้าหน้าที่] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดูทั้งหมด
- ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (Training Need) แผนการฝึกอบรมในโรงพยาบาล/ศึกษาดูงาน และแผนอบรมเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2555
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ
- ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก"
- THIP-ส่งภายใน 25 พ.ค.นี้
ดูทั้งหมด
- แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
- การต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่บริษัท เอ ไอ เอ และสมัครใหม่
- ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554
- ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
- แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวด 3S/3ดี ระดับเขต
ดูทั้งหมด
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี
- สธ.ชงขอตำแหน่งขรก.2พันอัตราเล็งจ้างพนักงานชั่วคราวต่อเนื่อง4ปี สธ.ชงขอตำแหน่งขรก.2พันอัตราเล็งจ้างพนักงานชั่วคราวต่อเนื่อง 4 ปี
- อย. ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการ “กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม”
- อภ.มอบยาต้านไวรัสเอดส์แก่แรงงานข้ามชาติ
- อย.จับเว็บไซต์ http://spanishflyd9.blogspot.com ลักลอบขายยาปลุกเซ็กซ์ ยานอนหลับ ยาเสียสาว
ดูทั้งหมด
- เปลี่ยน Banner โรงพยาบาลใหม่ี และขอขอบคุณ พี่ประยุทธ์ เวชนิทัศน์ : เ้มื่อวันที่ 5-8-2011
- เพิ่ม Banner ถวายพระพรออนไลน์ : เ้มื่อวันที่ 4-8-2011
- ปรับปรุงหน้านโยบาย เพิ่ม page ภายในอีก 4 page : เ้มื่อวันที่ 29-6-2011
- เพิ่ม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง 4 ตำแหน่งในหัวข้อ [ประกาศรับสมัครงาน] : เ้มื่อวันที่ 28-6-2011
- ยกเลิกเบอร์โทรภายในของงานประชาสัมพัันธ์ : เ้มื่อวันที่ 25-6-2011
- เพิ่ม "เพลงดี" ในเมนู "สิ่งดีๆ" ครับ : เ้มื่อวันที่ 24-6-2011
ดูทั้งหมด


 
 มีผู้เยี่ยมชมหน้านี้ 145,870 ครั้งตั้งแต่ 01-05-2011 ถึง 26-05-2017