ข้อมูลพื้นฐาน
คกก.สารสนเทศ รพ.
คลินิกเฉพาะทาง
ระบบเวชระเบียน
การจัดการความรู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข
ศูนย์มะเร็ง รพ.ราชบุรี
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ประกาศรับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ รพ.ราชบุรี
ศูนย์ข้อมูล อ.เมืองราชบุรี
ตัวชี้วัด รพ.ราชบุรี
ICD10-TM 2009
ค้นหา ขรก.เบิกจ่ายตรง
รายนามผู้มีอุปการะคุณ
การดูผลตรวจทางห้องแลป
ค้นหาสิทธิประกันสุขภาพจาก สปสช.
ขอเลขอนุมัติข้าราชการจาก สกส.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม R2R เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 ธ.ค.56)

 

คลินิกเฉพาะทางที่เปิดบริการ
จันทร์ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบท่อปัสสาวะ ศัลยกรรมเด็ก
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมโรคระบบโลหิต
อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์ โรคผิวหนังทั่วไป ประกันสังคม
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม จักษุวิทยา
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) คลินิกโรคสมองเสื่อม สัปดาห์ที่ 2,4
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู โสต ศอ นาสิก
อังคาร ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท คลินิกมะเร็ง
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบไร้ท่อ อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม โรคผิวหนังทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู ประกันสังคม
จิตเวช คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป)  
จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  
พุธ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบท่อปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบประสาท
อายุรกรรมทั่วไป คลินิกโรคหัวใจ ความดัน อายุรกรรมโรคไต
กุมารเวชกรรมทั่วไป คลินิก Well Baby (บ่าย) โรคผิวหนังทั่วไป
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) จิตเวช สูติกรรม นรีเวชกรรม
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู ประกันสังคม
จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  
พฤหัสบดี ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมพลาสติก เวชกรรมฟื้นฟู
อายุรกรรมทั่วไป คลินิกโรคหัวใจ ความดัน อายุรกรรมโรคหัวใจ
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม โรคผิวหนังทั่วไป
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) จิตเวช ประกันสังคม
ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก
ศุกร์ ศัลยกรรมทั่วไป จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมโรคระบบโลหิต
อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์ โรคผิวหนังทั่วไป  
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม ประกันสังคม
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) คลินิกลูกรัก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู คลินิกโรคซึมเศร้า(จิตเวช)